Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren


Besvart: 08.03.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Muslimer som etter langt opphold i Norge er blitt norske statsborgere og med så stor innsikt i norske lov- og samfunnsforhold som folkevalgte for Arbeiderpartiet må forutsette å inneha, støtter aktivt Khomeinis befaling om å drepe forfatteren Rushdie.

Hvilke konsekvenser for norsk innvandringspolitikk vil dette medføre?"


Les hele debatten