Spørretimespørsmål fra Odd Steinar Holøs (KrF) til justisministeren


Besvart: 08.03.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Odd Steinar Holøs (KrF)

Spørsmål

Odd Steinar Holøs (KrF): "Lederen av "Samaritan Misjon Stiftelse" er i retten dømt for under- slag. Retten besluttet samtidig at ca. 1 mill. kroner av stiftelsens midler skal tilfalle statskassen. Givere har protestert mot dette.

Finner statsråden det rimelig at penger gitt til misjonsformål på denne måten inndras til statskassen?"


Les hele debatten