Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til justisministeren


Besvart: 08.03.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Justisdepartementet gjør det meget vanskelig for politikamrene å plan- legge sin innsats mot kriminaliteten på en skikkelig måte, fordi store beløp holdes tilbake for ulike aksjoner og utspill fra departementets side. Politimester Leif N. Olsen kritiserer dette på lederplass i Politiembeds- mennenes Blad.

Mener justisministeren at dette er en fornuftig bruk av de midler som står til rådighet for å bekjempe kriminaliteten?"


Les hele debatten