Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren


Besvart: 08.03.1989 av finansminister Gunnar Berge

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Det vises til at Fylkesmannen for Oslo og Akershus har nektet å god- kjenne Oslo bystyres vedtak om å benytte reduksjonsfaktor ved utskriving av eiendomsskatt for 1989.

Er statsråden enig i at Fylkesmannen har kompetanse til å erklære slike vedtak ugyldig, og deler statsråden Fylkesmannens lovtolkning?"


Les hele debatten