Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren


Besvart: 08.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Det er inngått avtale mellom Den norske lægeforening og Kommunenes Sentralforbund om forbedring av legedekningen i utkantstrøk.

Når vil Staten slutte seg til avtalen og foreslå at den midlertidige loven om stillingsstopp for leger oppheves?"


Les hele debatten