Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til sosialministeren


Besvart: 08.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "To kvinner som pleier pårørende har fått medhold fra fylkeslegen i Østfold i at de har krav på omsorgslønn fra Moss kommune. Det er imidlertid skapt usikkerhet om hva som egentlig er Sosialdepartementets syn når det gjelder anke av søknader om omsorgslønn og avlastning.

Vil sosialministeren klargjøre hvordan ankeadgangen er å forstå?"


Les hele debatten