Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til samferdselsministeren


Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 08.03.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "For annen gang i løpet av få år går et flyselskap med base på Geite- ryggen ved Skien konkurs.

Vil departementet medvirke til at også Telemark kan få flyforbindelser ved blant annet å nedsette avgiftene til staten?"


Les hele debatten