Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 08.03.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Regjeringen bevilger i disse dager midler til institusjoner og statlige etater til utredningsarbeid om konsekvensene av EFs indre marked på ulike samfunnsnivå, der Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har fått nei på søknad om midler til forskning om teknisk standardisering og sertifisering og de konsekvenser dette får for norske forbrukere.

Vil statsråden bidra til at også forbrukersiden blir tilgodesett i denne sammenheng?"


Les hele debatten