Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke grep statsråden vil ta for å rette opp i fraværssituasjonen hos avgangselevene

Datert: 05.05.2022
Besvart: 11.05.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Tore Vamraak (H)

Spørsmål

Tore Vamraak (H): Videregående skoler melder om høyt fravær blant russen, og både rektorer og elever peker på lemping på fraværsreglene og avlysning av eksamen som hovedårsaker. Begge endringene er iverksatt av statsråden. Hun har argumentert for at avlysning av eksamen gir mer læring, men realitetene synes å være annerledes.

Hvilke grep vil statsråden ta for å rette opp i fraværssituasjonen hos avgangselevene?


Les hele debatten