Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til utenriksministeren

Datert: 21.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Moelvens datterselskap Nordia er stengt ute fra en leveranse i Belgia, ikke fordi selskapet var dyrest, men fordi selskapet ikke var registrert i landet. Utestengselen er et klart brudd med EØS- avtalen.

Hva vil utenriksministeren, med bakgrunn i denne spesielle saken, gjøre for å få EØS-avtalen k,jent og respektert i EU-området, slik at norsk eksportrettet næringsliv oppnår de betingelsene de er hjemlet i henhold til EØS-avtalen?


Les hele debatten