Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 08.03.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Vanskeleg kommuneøkonomi gjer at ein heil del av Studentsamskipnaden sine barnehagar misser kommunale tilskot. Dette vil føre til sterk auke i foreldrebetaling for barnehageplass.

Vil departementet gje eit ekstra statleg tilskot til Studentsam- skipnaden sine barnehagar, eller vurdere andre tiltak for å hjelpe unge studentektepar i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon?"


Les hele debatten