Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 08.03.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Prisdirektør Bakke har til Dagbladet 9. februar 1989 gitt uttrykk for at Prisdirektoratet ikke kan bruke tid på undersøkelser som kan bedre forbrukerinformasjonen om bankenes rentenivå.

Hvordan kan prismyndighetene medvirke til at det regelmessig blir publisert sammenlignende undersøkelser om rentenivået i banker og andre finansinstitusjoner?"


Les hele debatten