Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 08.03.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Hvilke fagplaner under lov om fagopplæring i arbeidslivet kan ventes godkjent og iverksatt i inneværende år innen de tradisjonelle jentefagene for å bedre lærlingetilbudet til jenter?"


Les hele debatten