Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart: 15.03.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Menneskerettighetssituasjonen i Tibet er forverret de siste dagene. Amnesty har meldt om grove overgrep overfor demonstranter og arresterte tibetanere.

Hva har Norge gjort for å markere vårt syn overfor kinesiske myndig- heter?"


Les hele debatten