Spørretimespørsmål fra Terje Granerud (A) til olje- og energiministeren


Besvart: 15.03.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Terje Granerud (A)

Spørsmål

Terje Granerud (A): "2 400 tønner med radioaktivt avfall er i dag lagret på Kjeller utenfor Oslo. Omkring 1 000 av tønnene ble gravd ned i bakken for nærmere 20 år siden.

Hvordan ser statsråden på at atomavfall i slike mengder lagres på dette viset, og hva vil eventuelt bli gjort for å finne fram til bedre og mer betryggende former for deponering av dette avfallet?"


Les hele debatten