Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

Om tilfanget av søknader av høg kvalitet frå næringslivet om midlar frå ulike statlege ordningar for næringsretta forsking så langt i 2022 samanlikna med tidlegare år, og om korleis regjeringa vil legge til rette for å auke statlege bidrag tilpassa ein eventuell auka pågang

Datert: 12.05.2022
Besvart: 18.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Alfred Jens Bjørlo (V)

Spørsmål

Alfred Jens Bjørlo (V): Korleis er tilfanget av søknader av høg kvalitet frå næringslivet om midlar frå ulike statlege ordningar for næringsretta forsking så langt i 2022 samanlikna med tidlegare år, og korleis vil regjeringa legge til rette for å auke statlege bidrag tilpassa ein eventuell auka pågang?


Les hele debatten