Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til fiskeriministeren


Besvart: 15.03.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Hva gjør Fiskeridepartementet for å hindre at det drives rovfiske på norsk vårgytende sild og hva gjøres for å få bukt med forurensningene som følger av at store mengder sild råtner ned i fjordene, f.eks. i Sør-Troms?"


Les hele debatten