Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til fiskeriministeren


Besvart: 15.03.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Når vil losformidlingstjenesten på Kvitsøy komme i gang i henhold til forutsetningene i Budsjett-innst. S. nr. 10 for 1988-89, budsjettproposi- sjonen for 1989 og tidligere stortingsvedtak?"


Les hele debatten