Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "Ifølge det nåværende regelverk for sysselsettingstiltak kan ikke de frivillige organisasjonene få del av de ekstraordinære sysselsettings- midlene.

Vil kommunalministeren gjøre noe for å forandre regelverket slik at også de private organisasjonene kan bidra til å øke sysselsettingen?"

( trukket)


Les hele debatten