Spørretimespørsmål fra Odd Steinar Holøs (KrF) til sosialministeren


Besvart: 15.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Odd Steinar Holøs (KrF)

Spørsmål

Odd Steinar Holøs (KrF): "PPR-kontoret i Flekkefjord har fått trygdevesenets avslag på faglig godt begrunnede søknader om datautstyr til 5 elever som dels er fysisk funksjonshemmede og dels har lese- og skrivevansker. I en melding fra RTV heter det for øvrig at elever som nevnt, ikke har behov for slikt utstyr for å klare dagliglivets situasjon.

Er statsråden enig i en slik vurdering?"


Les hele debatten