Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren


Besvart: 15.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Sosialministeren påpekte både i 1987 og 1988 det manglende forebyggende arbeid og skolering av helsepersonell når det gjelder spiseforstyrrelser. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser har søkt Sosialdepartementet om økonomiske midler til opprettholdelse av et senter i Oslo, ledet av IKS.

Hvorledes stiller Sosialdepartementet seg når det gjelder å støtte dette senteret?"


Les hele debatten