Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til landbruksministeren


Besvart: 15.03.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Er landbruksministeren oppmerksom på at Landbruksdepartementet har foreslått å stanse privat import av potteplanter fra 1. april 1989?

Er landbruksministeren klar over at dette vil føre til en monopol- situasjon i næringen?

Mener landbruksministeren at dette er til beste for forbrukerne?"


Les hele debatten