Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til landbruksministeren


Besvart: 15.03.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Det er søkt om konsesjon på eiendommen Losby Bruk i Lørenskog. Planene er blant annet å bygge hotell, stikk imot anbefalinger fra fylkes- konservatoren i Akershus, riksantikvaren og fylkeslandbruksstyret.

Vil landbruksministeren forhindre at Losby som kulturlandskap blir ødelagt?"


Les hele debatten