Spørretimespørsmål fra Oddbjørn Hågård (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 15.03.1989 av samferdselsminister William Engseth

Oddbjørn Hågård (Sp)

Spørsmål

Oddbjørn Hågård (Sp): "Trafikkflygerskolen på Torp og Flygerskolen på Værnes bidrar bare med en del av rekrutteringen til den sivile lufttrafikken. Et stort antall norske ungdommer skaffer seg flygerutdannelse i utlandet, og det er over- skudd av grunnutdannede flygere, mange med relativt stort antall flytimer.

Hva vil Samferdselsdepartementet gjøre for å ta bedre vare på disse ressursene?"


Les hele debatten