Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 15.03.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "I sentralinitierte forsøk innenfor håndverk og industrifag og handels- og kontorfag i videregående skole er det nå foreslått en kostnadsfordeling med cirka 60% på staten og cirka 40% på fylkene.

Hva er kirke- og undervisningsministerens prinsipielle vurdering av en slik fordeling med en høy egenandel på fylkene?"


Les hele debatten