Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren


Besvart: 29.03.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Departementet vil innskjerpa kravet til drift i ringnotfiske dersom fartøya ikkje skal miste konsesjonane.

Er fiskeriministaren klår over at dette vil ramma nord-norske fartøy som på grunn av ressurstilhøvet og i tråd med myndighetene sitt ønske mest har dreve andre fiskeri dei siste åra?"


Les hele debatten