Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1997
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 26.02.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): I Aftenposten Aften 20. februar 1997 gjør byråd Horntvedt det klart at Reform 97 "blir rett og slett halvgod" i Oslo. Hun melder at midlertidige løsninger bli permanente, skoler blir uten gymsal. Sløydsaler, musikkrom og andre spesialrom vil bli faste klasserom i årevis.

Vil utdanningsministeren nå gripe inn, slik at Oslos skolebarn slipper å gå i en skole i permanent unntakstilstand?


Les hele debatten