Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til fiskeriministeren


Besvart: 29.03.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Saksbehandlingstida ved søknad om ervervsløyve for fiskefartøy er i dag minimum 8 veker.

Kva kan gjerast for å få nedkorta den urimeleg lange behandlingstida?"


Les hele debatten