Spørretimespørsmål fra Wenche Frogn Sellæg (H) til justisministeren


Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 29.03.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Wenche Frogn Sellæg (H)

Spørsmål

Wenche Frogn Sellæg (H): "Ifølge Verdens Gang 17. mars 1989 er en utlending som nylig ble idømt fengselsstraff for heroinsmugling fortsatt på frifot. Også en rekke andre volds- og narkotikaforbrytere venter angivelig på soning.

Hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for å få domfelte i så alvorlige saker tatt inn til soning snarest?"


Les hele debatten