Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til sosialministeren


Besvart: 29.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "En rekke mennesker med forskjellige sykdommer som Bechtrew, astma, allergi og reumatiske lidelser velger et behandlingstilbud i Heilstollen gruver i Østerrike. Staten gir ikke økonomisk støtte verken til reise eller opphold.

Vil statsråden lempe på dette regelverket slik at behandlingstilbudet kan komme inn under de samme stønadsordninger som gjelder for liknende behandlingsreiser utenfor landets grenser?"


Les hele debatten