Spørretimespørsmål fra Brit Hoel (A) til sosialministeren


Besvart: 29.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Brit Hoel (A)

Spørsmål

Brit Hoel (A): "Næringslivets Hovedorganisasjon har gått ut med informasjon til sine medlemmer om hvordan eldre arbeidstakere kan førtidspensjoneres med urett- messig bruk av folketrygdytelser. Departementet har sendt på høring forslag til bestemmelser som innskrenker bedriftslegenes medvirkning i slike saker.

Ser sosialministeren behov for ytterligere tiltak for å forhindre at eldre arbeidstakere får et slikt uverdig farvel med arbeidslivet?"


Les hele debatten