Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 29.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I Nord-Østerdalen har man fått i stand en prøveordning med at en fysioterapeut har en fast kontordag i uka på Tynset. Han har sin daglige praksis 10 mil unna. Både pasientene og Rikstrygdeverket sparer store summer. Men på grunn av at Rikstrygdeverket nekter å dekke fysioterapeutens reiseutgifter kan ordningen bli avviklet.

Hva kan sosialministeren gjøre for å sikre at ordningen opprettholdes?"


Les hele debatten