Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til samferdselsministeren


Besvart: 29.03.1989 av samferdselsminister William Engseth

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Widerøes Flyveselskap har store problemer med å operere på kortbane- flyplassen på Værøy i Lofoten. De operative begrensninger er satt så lavt at regulariteten nå ligger på omlag 50%.

Hva vil departementet gjøre for å rette på disse forholdene?"


Les hele debatten