Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 29.03.1989 av samferdselsminister William Engseth

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Kriteriane for tildeling av 50% statstilskott til store fylkesveg- prosjekt er at prosjektet skal gje veg til minst 50 personar, og berre gjevast innanfor ein total investeringskostnad på 340 000 kr. pr. person. Mange mindre bygdesamfunn fell utanfor denne tilskottsordninga.

Vil statsråden vurdere å mjuke opp desse reglane slik at også mindre grendelag med høgare kostnad pr. person kan nyte godt av denne ordninga?"


Les hele debatten