Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 29.03.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Departementet har utarbeidet utkast til nye forskrifter til grunn- skoleloven som blant annet inneholder forslag til endringer i ansvars- fordeling mellom fylke, kommune og den enkelte skole. Skolesjef/skolestyre er ikke blant høringsinstansene.

Hvordan vil departementet skaffe seg den nødvendige informasjon fra dette nivået?"


Les hele debatten