Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 21.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): På et serminar i Maastricht 23. - 24. januar 1997 viste koordinator ved Schengen-sekretariatet W. van de Rijt til at en utvikling i EU som erstatter bestemmelser i Schengenavtalen, kan "gjøre det nødvendig å avslutte arrangementer mellom Island og Norge, og EU eller EUs medlemsland. Det er på sin plass å tilveiebringe, i rammen av dette, muligheten for overgangsordninger."

Hvilke overgangsordninger ser i så fall justisministeren for seg?


Les hele debatten