Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren


Besvart: 05.04.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Statsråden sa i Stortinget 8. mars 1989: "Hvis en asylsøker etter å ha registrert seg hos politiet, har vært i landet i 15 måneder uten å få sin sak endelig avgjort av utlendingsmyndighetene, vil integreringsaspektet nå telle så sterkt at søkeren som utgangspunkt kan påregne å få opphold i landet.

Kan dette også gjelde personar som prøver saka si rettsleg etter at dei har fått avslag på søknaden sin?"


Les hele debatten