Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren


Besvart: 05.04.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Det er nå snart et år siden lov om private vaktselskaper ble vedtatt.

Hvorfor har ikke departementet utferdiget forskrifter om slik virksomhet?"


Les hele debatten