Spørretimespørsmål fra Åge Hovengen (A) til justisministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Åge Hovengen (A)

Spørsmål

Åge Hovengen (A): "Sameieloven åpner for muligheten til at en stor grunneier kan sitte med flertallet alene. Den gamle skyldmarksfordelingen kan virke svært udemokratisk ved avgjørelse av tvistesaker, samtidig som det strider mot vanlige menneskers rettsoppfatning.

Vil justisministeren sørge for at loven blir revidert?"

(Trukket)


Les hele debatten