Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til sosialministeren


Besvart: 05.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "På hvilket grunnlag har Sosialdepartementet avslått ønske fra Rådet for funksjonshemmede om å bli representert i utvalg for bio-genteknologi (Etikkutvalget)?"


Les hele debatten