Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 12.04.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Oppslag i Vårt Land om at eit stort tal nærradioar står i fare for å miste konsesjonen, avslører store problem som følgje av den pålagte reklameavgifta.

Kva tiltak vil statsråden vurdere for å gjera det lettare for nær- radioane å overleva og utvikle seg?"


Les hele debatten