Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Seljord kommunestyre har vedteke at vaksne folk ikkje skal få leige filmer for vaksne, sjølv om dei er godkjende av Statens Filmkontroll.

Meiner statsråden at vedtaket er i samsvar med prinsippa om ytrings- fridom og lik tilgang på kulturtilbod i distrikta?"

(Trukket)


Les hele debatten