Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til næringsministeren


Besvart: 12.04.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Bevilgninger fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til borgerlige partier vil føre til at statsbedrifter gjennom sitt medlemsskap i NHO indirekte er med på å støtte borgerlige partier økonomisk.

Hva er statsrådens vurdering av at staten er med på en slik støtte til noen partier, på siden av den ordinære partistøtten over statsbudsjettet?"


Les hele debatten