Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til næringsministeren


Besvart: 12.04.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "EB-konsernet, som for vel et år siden kjøpte opp Norsk Kabel, overtok i den forbindelse også bedriften NEKESI, i dag E.B.E.S.I, i Nes kommune i Akerhus. Omtrent halvparten av de ansatte ved denne bedriften er nå oppsagt og deler av produksjonen er nedlagt.

Hva kan gjøres for å hindre at de svenske eierne ytterligere reduserer eller legger ned virksomheten ved bedriften?"


Les hele debatten