Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til næringsministeren


Besvart: 12.04.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Jernverk-konsernet skal investere i et trådvalseverk i EF-landet Danmark. Dette fører til nedlegging av arbeidsplasser i Norge.

Anser næringsministeren dette som et tilpasningstrekk overfor EF's indre marked, og kan norske industriarbeidere vente flere liknende overgrep i tida framover?"


Les hele debatten