Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til næringsministeren


Besvart: 12.04.1989 av næringsminister Finn Kristensen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "For å kompensere for tråd som blir borte ved nedleggelse av produksjonen ved Christiania Spigerverk, skal Norsk Jernholding A/S være med på å bygge et trådvalseverk i Danmark.

Er stortingsvedtaket om nedleggelse av Spikerverket bygget på feil forutsetninger?"


Les hele debatten