Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til olje- og energiministeren


Besvart: 12.04.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Under behandlingen av konsesjonssøknader i forbindelse med ASEA AB og BBC BROWN BOVERI LTD's oppkjøp av aksjemajoriteten i EB var Beredskapsrådet og NVE sterkt betenkt over sakens mulige beredskapsmessige konsekvenser.

Hvordan ser olje- og energiministeren nå på forslaget om en nedleggelse av krafttransformatorproduksjonen på Hasle i en beredskapsmessig sammen- heng?"


Les hele debatten