Spørretimespørsmål fra Steinar Eriksen (H) til fiskeriministeren


Besvart: 12.04.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Steinar Eriksen (H)

Spørsmål

Steinar Eriksen (H): "Vil departementet imøtekomme behovet for flere statsloser innen Troms og Finnmark losoldermannskap, ved å opprette flere stillinger i Honnings- våg?"


Les hele debatten