Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til fiskeriministeren


Besvart: 12.04.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "I samband med automatisering av ymse fyrstasjonar blir bygningar ståande tomme og utan interesse for Kystverket.

Vil departementet stille seg positiv til at desse kan overførast veder- lagsfritt til lokale ideelle organisasjonar for utnytting i kultursaman- heng?"


Les hele debatten