Spørretimespørsmål fra Åge Hovengen (A) til miljøvernministeren


Besvart: 12.04.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Åge Hovengen (A)

Spørsmål

Åge Hovengen (A): "Prisen på oppmåling av landbrukseiendommer i Oslo-området ligger på et unormalt høyt nivå. Som eksempel kan nevnes Vestre Venner i Sørkedalen på ca. 140 da, oppmålingsutgifter kr. 40 000, tilleggsjord til nabogården Sand- bråten på 31 da, kjøpesum kr. 67 000 og oppmålingsutgifter kr. 34 000.

Har oppmålingsvesenet fullstendig misforstått det regelverk de skulle holde seg til, eller har landbruksministeren en annen forklaring på dette uheldige forhold?"


Les hele debatten